این ریلیشن گُه !

سه‌شنبه 15 فروردین 1396 ساعت 10:01

همه چیز از تلاطم ایستاده و حالا دیگر حرفی نیست ، عرضی نیست ، ملالی نیست اصلا جز دوری من از خودم !...چه حس مزخرف و جذابی که دیگر قرار نیست هر روزمان با دعوا شروع شود و هر شب با سیل اشک هایمان تمام.‌‌‌.. راستش را بخواهی خیلی وقت است که دیگر نیستی و حالا فقط کمی رسمی تر شده ! من همان وقتی که نگاه کردم و همه آهنگ های دوست داشتنی ام را یکجا پیدا کردم که هیچ کدام را برایت نفرستاده بودم ، لعنت فرستادم به همه ی زندگی هایی که آرام آرام خاکستر مینشیند رویِ آتشِ (!) عشقشان و همه کسانی که یک روز از خواب بیدار میشوند و میگویند تمام ،و بعد تک تک خاطره ها ، حرف ها ، صداها ، بو ها و هر چیزی که بوده با موافقت قلبی و یا مغزی و یا حتی ظاهریِ طرفین در لحظه تمام میشود....انگار که از اول هم چیزی وجود نداشته.....و من همچنان دیوانه وار میگویم ، با عشق زمان فراموش میشود و با زمان عشق.........خواه باور کنید خواه نه !

هیچکس هم این وسط نمیفهمد تنهایی چقدر اگوری پگوری تر از این ریلیشن گُه ! ویت ؟؟؟ بود !