پلید ترین و خبیث ترین " عاشق" دنیا

پنج‌شنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 17:17
من تمامش را دیگر شناخته بودم......و بعد گلنگدن را کشیدم...........