تهِ آرزوهای ما رو ببین....

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 08:56
دختر بچگونه ذوق کردم و بالا و پایین پریدم و دامبولی دیمبولی راه انداختم واسه خودم که نیستی که ببینی !

  میگه چیشده که چشمات برق میزنه از خوشحالی؟
میگم زنده ست ! :)

خنده داره ها؟ کی فکرشو میکرد ته آرزو هامون این بشه؟ 
که از "خدایا تو رو خدا بغلش فقط مال من باشه " رسیدیم به "حداقل منو هیچوقت یادش نره" و حالا هم که پر پر میزنیم واسه فهمیدنِ زنده بودنش فقط !

  + مرسی که این راه دوری هم بلدی باز حالمونو بیاری سر جاش ! که یجوری  بدونیم زنده ای و خودمون نَمیریم اینجا و دق نکنیم از سرگیجه ی نگرانی ! گیریم حالا با لایکِ عکس یه دختر غریبه!