این حس اون حس ، که دیگه تکرار نمیشه....

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 12:52

اون رفت اون رفت .....برای همیشه و جمله ی ای کاش میموند....چه حیف نمیشه ،

این حس اون حس ، که دیگه تکرار نمیشه.....

این واقعیت ، که از خاطرت پاک نمیشه ،

چشماش چشماش چشماش چشماش....

بادبان هایی 

که بازن به عشق باد بوی تو....

بو ت....بو ت....بوی باد تو....

کوه باش و دل نبند ....!

یادت نره قولتو ،

یادت نره زندگی ،

یه وقت یادت نره زنده ای.‌‌‌‌‌...

من تو رو میخوام اما آزاد ...که غم هیچوقت سراغت نیاد ،

من اشک آرزو میکنم برات....نه تو غم ! نه....تو اوج خنده .....

رود باش اما نرو....(ای وای از لرزش صداش.....ای وای )

....چشماش چشماش چشماش چشماش چشماش چشماش ........ 


+   کوه‌باش‌و‌دل‌نبند....شما نمیدانید چه روزها که من با این مُردم و دیگر زنده  نشدم....چه شب ها که خودم را انداختم در گور....و دیگر بیرون نیامدم.....چه شب ها که من با این مُردم....چه ثانیه ها که نفسم رفت....

 

 یک چیزی هست که تا آخرین لحظه ی زندگی ام مدعی ام برایش.....و آنقدر میگویم تا همه تان حالتان بهم بخورد دیگر ،

آن هم اینکه یک آهنگ های نابی را ، یک گروه های‌موسیقی نابی را‌ (از نظر خودم) ، و یک چنین چیزهایی را، من بودم که رواج دادم....من بودم که به گوش همه رساندمشان....و هیچوقت هم معترض نبودم که دو هفته بعد ، یکی می آمد و با نام " آهنگ محبوبم !! " شیر میکرد با دوستانش !

خواه شما فکر کنید من خیلی پررو و از خود راضی هستم خواه نه ! من در تمام زندگی ام به همین یک چیز مدعی ام ! و خواهم ماند !