قول بده اونجا که بریم ....شبای سرد گرم‌شیم‌دور آتیش

جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 14:08
از تو فرار‌میکردم‌ به آدم ها ، از آدم ها به تنهایی ،‌از تنهایی به واژه ها و واژه هایم از چشمانت سر در می آوردند.....
و لعنت به این چرخه ی تکرار شونده ای که مرا رها نمیکند......