تمامأ مخصوص

چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 22:55

  تموم قضیه بین من و توئه و میدونی؟

من اگه جای تو بودم هیچوقت اون کارُ انجام نمیدادم...چون چیزی که میخواستم ارزشش بیشتر بود و حاضر بودم همون یه کارُ برای همیشه کنار بذارم و تو نشون دادی چقدر برات همه چیز بی ارزشه.....و من مجبورم به تنهایی با این دردِ توی سینه کنار بیام و به تو چیزی نگم چون دوستت دارم.چون وقتی نیستی هیچ بهانه ای برای لذت بردنِ واقعی از زندگی ندارم.این بخاطر اینه که به طرز ماهرانه ای وجود منو به خودت مربوط کردی و من از منِ بدون تو هیچ هویتی ندارم .....................

من اگه جای تو بودم هیچ وقت انجام نمیدادم اون کارُ و به جرئت میگم تو فقط ادای وارستگی رو درمیاری.وارسته تر و دل گنده تر و توانا توی دل بریدن از همه تر از تو منم.فقط میتونم بگم متاسفم.و بگم دوستت دارم.و همه میگن که عشقِ به تو منو دیوانه تر و خنگ کرده و هیچکس منو تا این اندازه مریض ندیده و در حیرتن....و کسی نمیدونه این من نیستم که دارم تیشه به ریشه ی این عشق‌میزنم ، و آره ! و امیدوارم خوب بفهمی که چیکار کردی با من.....و با دلِ من....و با دلِ من....

من هیچوقت توی مُشتِ کسی نبودم.به جرئت این حرف رو میزنم........و هیچکس هم نمیتونه چنین ادعایی کنه چون هم من خودم رو خوب میشناسم و هم اون ها من رو.....

اما تو ! تبریک میگم بهت.....میتونی بری و به راحتی همه جا اعلام کنی که برای مدت کوتاهی هم که شده اختیار من رو داشتی......و چقدر از خودم متنفرم که به راحتی فریب حرفات رو میخورم و هنوزم میگم که ،

دوستت دارم 

و دوستت دارم...

و دوستت دارم..................