تخم مرغ های عسلی

یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 21:20

حقیقتا من نمیفهمم چی خوبه چی بد. کی گُله کی خار. چی درسته چی نادرست.چیشد اصلا که یهو اینجور شد.کی شروعش کرد.تهش قراره چی بشه.نکنه حتی خودشون راه انداخته باشن و اصلا حتی این خودشون کیان؟ والا ما که نیستیم.منِ شهروند عادی که نیستم.دور و بری هامم نیستن.چه خبره اصلا؟

بعد چی عوض شه خوبه؟حکومت؟نظام؟رییس جمهور؟فرمانده ی کل قوا؟

آیا کلا از بیخ و بن" جمهوری اسلامی" خراب شه؟

آیا جمهوری ش بمونه اسلامی ش بره؟

آیا قراره "بازم" اسلامی ش بمونه (در ظاهر) و جمهوری ش بره؟


چیه قضیه؟شما همه چی دون ها بگید مام بدونیم چیکار کنیم تنها نباشید حداقل! نکه شما یه چیزی این وسط گیرتون بیاد و سر ما بمونه بی کلاه خدای نکرده.یا حتی بلعکس ! که حالا خیلی هم مشکلی نداره به نظرم در اون صورت ! 

شوخی بود تیکه ی آخرش؟بله شوخی بود تیکه ی آخرش.نیاید تیکه تیکه کنید منو و تیکه ی آخرمو باز تیکه تیکه تر که تا وقتی چنین افکاری مثه تیکه ی آخرش داشته باشی کسی ، وضع همینه و  تیکه بزرگه ش تیکه ی آخرشه.مام میدونیم.که باید آدم باشیم.که به فکر سود جمعی باشیم.که نریم تک خوری! که ریا نکنیم.که رو باشیم.

همین خودِ بنده. خیلی ریا هم نباشه میخواید بیاید این تیکه ی آخر تخم مرغه رو با هم بزنیم تو رگ.که یه وقت کوفتمون نشه.تعارف نکنید تو رو به این تیکه ی آخرقسم.عسلیه.خوشمزه س.لقمه ی شرم و حیا ست این تیکه ی آخر.بدبختی  بحث هم آخه سر شرم و حیا ست.که کی بیشتر شرم و حیا کنه حالا که بذاره بره ، یا که بمونه و تخم مرغ بخوره.